درد آرنج

درمان درد آرنج با فیزیوتراپی

درد آرنج بعلت فشار کار سنگین و تکراری ایجاد می شود التهاب آرنج معمولا مورد توجه قرار نمی گیرد و در بسیاری موارد مزمن می شود.

درد قسمت خارجی آرنج معروف به آرنج تنیس بازان است زیرا تاندون خارجی آرنج در ورزش تنیس تحت تاثیر قرار میگیرد.

درد قسمت داخلی آرنج معروف به آرنج گلف بازان است زیرا تاندون داخلی آرنج در ورزش گلف بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرد.

مفصل آرنج و تاندون های آن در اکثر فعالیت ها ، بخصوص فعالیت های تکراری روزمره مستعد آسیب هستند.

بسیاری از مشکلات آرنج با انجام فیزیوتراپی قابل درمان و کنترل هستند.

جهت مطالعه در رابطه با بیماری و مشکل خود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.