درد تاندون خلفی آرنج

درمان درد تاندون خلفی آرنج با فیزیوتراپی

علت درد آرنج

تاندونیت عضله ترایسپس در محل اتصالش به آرنج به ندرت رخ می دهد.

اما زمانی که فرد عمل باز کردن بازو را در سرویس زدن تنیس سریع انجام می دهد 

یک کشش شدید و ناگهانی در این تاندون اتفاق می افتد که می تواند درد در حرکت باز کردن آرنج را تشدید کند.

کارهای طولانی و تکرار شونده نیز درد و التهاب تاندون های آرنج بسیار موثر است.

درمان درد آرنج

بهترین و موثرترین روش درمان تمامی این اختلالات از طریق فیزیوتراپی میباشد.

فیزیوتراپی از طریق دستگاه های جریان الکتریکی (تنس) ، التراسوند ، لیزر و… درد و التهاب بیمار را کنترل می کند

 و با آموزش ورزش های کششی و قدرتی از بروز مجدد ضایعه و درد پیشگیری می کند.