آرتریت روماتوئید انگشتان

درمان آرتریت روماتوئید انگشتان با فیزیوتراپی

یکی از شکل های تخریبی بیماری آرتریت روماتوئید تخریب غلاف اطراف تاندون های عضلات است.

این موضوع به مرور زمان سبب کاهش قدرت کششی بافت های همبند اطراف مفصل میشود.

بدون محدود کننده های طبیعی که توسط این بافت ها فراهم می شود ، نیروهای ناشی از تماس با محیط اطراف

 و به طور چشمگیری انقباض عضلانی می تواند در نهایت سبب تخریب یکپارچگی مکانیکی مفصل شود.

دفورمیتی های شایع انگشتان به شرح ذیل است :

دفورمیتی zigzag شست

تخریب و دفورمیتی مفاصل بین انگشتان

دررفتگی مفاصل بین انگشتان

انحراف انگشتان

دفورمیتی زیگزاگ در انگشتان

دفورمیتی گردن قو Swan Neck Deformity

دفورمیتی بوتونیر Boutonniere Deformity

درمان آرتریت روماتوئید انگشتان

بسیاری از این دفورمیتی ها و تخریب ها اگر در مراحل ابتدایی باشند

 میتوانند تا حدی با تکنیک‌های فیزیوتراپی بهتر شوند و در کل فیزیوتراپی از طریق جریان های الکتریکی (تنس) ،

 التراسوند ، اشعه مادون قرمز ، لیزر و… به کاهش درد و التهاب آنها در هر مرحله که باشند کمک میکند.

ولی اگر دفورمیتی ها در مراحل پیشرفته باشند حتما به عمل جراحی نیاز پیدا میکنند.