درمان درد مچ پا با فیزیوتراپی

آناتومی و اهمیت مچ پا

راه رفتن و‌ دویدن نیاز دارند تا پا به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا استرس را جذب نموده و با وضعیت های فضایی بیشماری که بین پا و زمین وجود دارد انطباق یابد.

همچنین راه رفتن و دویدن نیاز دارند تا پا نسبتاً سخت باشد تا در برابر نیروهای رانشی بزرگ مقاومت کند.

پای سالم ظاهراً نیازهای متناقض جذب شوک ، انعطاف پذیری و قدرت را از طریق رابطه متقابل پیچیده ساختاری و عملکردی در بین مفاصل ، بافت های همبند و عضلات پا ، برآورده میسازد.

بیومکانیک طبیعی پای سالم نیز میزان مهمی از حفاظت و فیدبک را برای عضلات اندام تحتانی فراهم میکند.

توانایی در لمس و شناسایی استخوان ها و مفاصل بدن ، یک مهارت کلینیکی اساسی برای متخصصین فیزیوتراپی ، خصوصاً در ارزیابی و‌درمان اختلالات اسکلتی عضلانی مچ پا می‌باشد.

علت درد مچ پا

بیشترین آمار مراجعه به کلینیک فیزیوتراپی در رابطه با درد مچ پا شامل :

خانواده هایی است که بدشکلی استخوان های مچ پا و بد قرار دادن پاها در حین راه رفتن فرزندانشان آنها را نگران کرده است.

عزیزانی که در اثر کفش نامناسب یا آرتروز دچار بدشکلی ها و دردهای مچ پا و انگشتان پا شده اند.

ورزشکاران عزیزی که دچار کشیدگی های تاندونی مچ پا و درد و التهابات شدید شده اند و یا اینکه از ورزش حرفه ای خود باز مانده اند.

 

جهت مطالعه و بررسی مشکل و بیماری خود در مچ پا بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.