شکستگی مچ پا

درمان شکستگی مچ پا با فیزیوتراپی

مفصل مچ پا را سه استخوان تیبیا ، فیبولا و تالوس تشکیل شده است . 

شکستگی در هر کدام از این استخوان ها مفصل مچ پا را تحت تاثیر قرار می دهد و فرد را در راه رفتن ناتوان خواهد کرد.

شکستگی در مچ پا باعث درد و ورم و التهاب خواهد ش

درمان شکستگی مچ پا

با توجه به نوع شکستگی و شدت آن نیاز به گچ گرفتن یا آتل بستن به مدت دو تا شش هفته میباشد.

در صورتیکه شکستگی خیلی شدید باشد نیاز به عمل جراحی و استراحت میباشد.

بعد از جراحی و یا بستن آتل مهمترین درمان انجام فیزیوتراپی میباشد.

فیزیوتراپی با استفاده از مدالیته های جریان الکتریکی ، التراسوند ، لیزر و …. درد و التهاب بیمار را کاهش می دهد

با انجام ورزش های قدرتی عملکرد عضلات مچ پا باز میگردد و با تمرینات حس عمقی تعادل بیمار کامل خواهد شد.