زانو درد

درمان زانو درد با فیزیوتراپی

زانو درد

علت درد زانو چیست؟

زانو درد به علت های بسیار زیادی که اکثر آنها باعث اختلال در ساختار بیومکانیکی مفصل است ایجاد می شود.

 ارتباط عملکردی قوی میان مفاصل زانو ، لگن و مچ پا وجود دارد ، زیرا اکثر عضلاتی که از زانو می گذرند .

از هر کدام از مفاصل لگن و مچ پا نیز عبور می‌کنند و به همین دیل زانو از نظر بیومکانیکی عملکرد بسیار مهمی دارد که در هماهنگی بسیار کلیدی و مهمی با مفصل لگن و مچ پا می باشد. 

بهم خوردن این راستای بیومکانیکی بعلت ضعف عضلات ، نرمی غضروفی ، اختلال در عملکرد رباط ها یا مینیسک ها بعلت پارگی یا آسیب آنها ، آسیب سطوح مفصلی و غیره میتواند باعث بروز درد در مفصل زانو شود. 

بسیاری از مشکلات و اختلالات زانو با انجام فیزیوتراپی قابل درمان و پیشگیری میباشد.

 

جهت مطالعه و بررسی دقیق مشکل خود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.