تاندونیت شانه ( التهاب تاندون شانه )

درمان تاندونیت شانه با فیزیوتراپی ( التهاب تاندون شانه )

علت تاندونیت شانه چیست؟

شایع‌ترین علت تاندونیت دو سر بازویی به دنبال گیر افتادگی مفصل شانه و پارگی عضلات روتاتور کاف میباشد. 

همچنین تاندونیت دو سر بازویی ممکن است به علت شلی لیگامان ها در ناحیه شانه و بی ثباتی آن ایجاد شود .

در واقع عضله دوسر بازویی به عنوان ثبات دهنده سر استخوان بازو عمل می کند و اگر این ثبات و هماهنگی از بین برود .

 فعالیت و جابه‌جایی بیش از حد استخوان بازو ، فشار بسیار زیادی را بر عضله دو سر بازویی وارد می کند

 و این موضوع می تواند منجر به آسیب و التهاب عضله دوسر بازویی شود. 

به خصوص در ورزش هایی از جمله راکت بال و شنا این مشکل در ورزشکاران ایجاد می‌شود.

 اگر این تحریکات مزمن در ناحیه تاندون دو سر بازویی ادامه پیدا کند و درمان و اصلاح نشود

 و فرد با تزریق هایکورتیکواستروئید به آن بی توجهی کند میتواند سبب پارگی تاندون و جمع شدگی تحتانی توده عضلانی شود

 که در این صورت فرد نیاز به عمل جراحی پیدا میکند.

درمان تاندونیت عضله شانه

بهترین و موثرترین روش درمان انجام فیزیوتراپی است.

در فیزیوتراپی کاهش درد و التهاب به کمک دستگاه های التراسوند ، جریان الکتریکی ، لیزر انجام می شود .

کاربرد تکنیک های دستی جهت کاهش التهاب و اصلاح دامنه حرکتی

ماساژ فریکشن تاندون عضله و آزادسازی و ریلیز تاندون

تقویت عضلات روتاتور کاف و اصلاح وضعیت شانه