درمان گیر افتادن اعصاب و عروق شانه با فیزیوتراپی (سندروم TOS)

علت گرفتگی اعصاب و عروق شانه چیست؟

این سندروم به مجموعه مشکلات عصبی و عروقی در ناحیه شانه گفته می شود.

 TOS به تحت فشار قرار گرفتن عروق ساب کلاوین ، گرفتگی تنه تحتانی یا طناب داخلی عصب شبکه بازویی گفته می شود.

این انسداد و گرفتگی می تواند به دلایل ‌و اختلالات متعددی ایجاد شود :

از جمله آن ، عوارض تخریبی در مفصل و استخوان مانند وجود دنده گردنی ، چسبندگیهای عضلات ، 

باندهای فیبروماسکولار ، اختلالات عروقی ، اسپاسم های عضلات اسکالن یا پکتورالیس مینور و … باشد.

این سندرم یک اختلال ترکیبی از بافت های نرم و استخوانی است که این فضا را می سازند.

 بنابراین در درمان آن باید همه موارد تحت درمان و ارزیابی قرار گیرد .

 و باید حتماً یک فیزیوتراپیست با تجربه در این زمینه فعالیت داشته باشد.

درمان گرفتگی اعصاب و عروق شانه (سندروم TOS​)

بهترین و موثرترین روش درمان انجام فیزیوتراپی میباشد زیرا فیزیوتراپی با روش های زیر باعث بهبودی میشود.

استفاده از مدالیته ها برای کاهش درد و التهاب مانند جریان الکتریکی (تنس) ، التراسوند ، لیزر

انجام تمرین های تقویتی عضلات جهت اصلاح پوستچر و افزایش عملکرد عضلات

باز آموزی عضلات برای برگرداندن دامنه ی طبیعی مفاصل و بهبود کارایی آنها

اصلاح پوسچر گردن و کمربند شانه ای

درای نیدلینگ و موبیلیزیشن کمربند شانه ای

همچنین در طی فیزیوتراپی باید مراحل صحیح تنفس به بیمار آموزش داده شود تا اختلالات عضلات اسکالن برطرف شود.

در این سندروم موبیلیزیشن عصب محیطی و ریلیز شبکه عصبی براکیال نیز در صورت نیاز باید انجام گیرد.