اعزام فیزیوتراپیست به منزل

فیزیوتراپی در منزل

با عنایت به کهولت سن یا ناتوانی برخی از بیماران جهت مراجعه به کلینیک و همچنین درخواستهای مکرر همراهان محترم مبنی بر 

معالجه بیماران در محل زندگی آنان ، این کلینیک با بهره گیری از ارتباط با شبکه بزرگ همکاران فیزیوتراپیست با تخصصهای مختلف

 اقدام به اعزام فیزیوتراپیست به منزل نموده است ، لذا در صورت نیاز ، مشخصات ، شرایط بیمار و همچنین تجویز دکتر معالج را از

طریق شماره تلفن ۴۴۷۰۶۶۲۸ به اطلاع همکاران پذیرش ما برسانید تا در اسرع وقت هماهنگی های لازم در این خصوص انجام پذیرد.

هوم ویزیت

در صورتیکه بیمار نیاز به مراقبت هر روزه داشته باشد ، دستگاه فیزیوتراپی خانگی تهیه و تحویل گردیده ، ضمن آموزش به اعضای خانواده یا پرستار به صورت منظم وضعیت بیمار مورد پایش قرار گرفته و گزارش وضعیت بهبود در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت .