فیزیوتراپی ارتوپدیک

فیزیوتراپی کلیه نواحی بدن

شایان ذکر است در این کلینیک کلیه درمانهای فیزیوتراپی نواحی بدن به صورت تخصصی توسط فیزیوتراپیست مجرب با جدیدترین متد روز دنیا و بروز ترین دستگاه های فیزیوتراپی موجود و وسایل ورزشی انجام می پذیرد.