افزایش قد

افزایش قد با ورزشهای تخصصی

بسیاری از افراد برای افزایش قد و اصلاح پوزیشن فرزندانشان مراجعه

میکنند و سوال میپرسند ، در اینجا میخواهم به صورت کامل راجع به مبحث افزایش قد توضیح بدهم .

افزایش قد اصولاً در کودکان و نوجوانانی که صفحه رشدشان باز است اتفاق می افتد

 و این سن بصورت نرمال در افراد ماکزیمم تا ۱۷ سالگی برای دختران و تا ۲۰ سالگی برای پسران میباشد .

از طریق رژیم غذایی ، ورزش های تخصصی مورد نظر و تنظیم ساعت خواب می توان تا حد زیادی در روند افزایش قد تاثیر گذاشت .

معمولاً هشت ساعت خواب از ساعت ده شب تا شش صبح بهترین زمان برای استراحت به منظور افزایش قد میباشد .

رژیم غذایی و ورزش های مورد نظر فیزیوتراپی و درمانی باید برای هر فرد بطور اختصاصی زیر نظر فیزیوتراپیست تنظیم شود .