درمان دستگاهی فیزیوتراپی

فیزیوتراپی با درمان دستگاهی

دستگاه های مورد استفاده در درمان فیزیوتراپی

یکی از ابزارهای درمان فیزیوتراپیست ها شامل دستگاه های برقی ، سخت افزارهای الکترونیکی و کامپیوترها می شود که هر کدام بر اساس ماهیت طراحی برای قسمت یا ناحیه خاصی از بدن یا نوع خاصی از اختلال ، آسیب یا درد مورد استفاده قرار میگیرد .

طیف درمان این دستگاه ها به شکل زیر طبقه بندی می شوند :

 

ترمیم بافت های استخوانی آسیب دیده

درمان اختلال یا درد در مفاصل

درمان اختلال ، ضعف ، اسپاسم یا بازیابی و ترمیم کارکرد صحیح عضلات

درمان اختلال عصبی و اختلال کارکرد صحیح تاندون ها

درمان دردهای سطحی یا عمقی

 

این دستگاه ها برای درمان بیماری یا تسکین درد ، ضعف ، اسپاسم و اختلال کارکرد نواحی ذیل مورد استفاده قرار میگیرد :