رشد حرکتی نرمال کودک

رشد حرکتی نرمال کودک

به علت سوالات بسیار زیاد بیماران در رابطه با رشد حرکتی نوزادانشان تصمیم گرفتیم این صفحه را طراحی کنیم تا پاسخگوی این عزیزان در رابطه با زمان حدودی برای تعیین حرکات نرمال در نوزادان باشیم.

البته این اطلاعات با توجه به بسیاری از عوامل مثل ژنتیک ، محرک ها و غیره میتواند تا چند ماه قابل چشم پوشی باشد ولی در صورتیکه فاصله زیاد شود حتماً بابت بررسی بیشتر و معاینه دقیق باید به پزشک مراجعه شود.

 

۲ ماهگی غلت زدن

۶تا۷ ماهگی نشستن

۸تا ۱۰ ماهگی چهار دست و پا رفتن

۹تا ۱۰ ماهگی جایی را میگیرد و می ایستد

۱۲تا ۱۳ ماهگی مستقل می ایستد

۱۴تا ۱۸ ماهگی راه می رود