فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟

فیزیوتراپی در تکمیل یا تسکین کدام جراحی دردها بیماری ها اختلالات موثر است؟

فهرست مطالب مربوط به نحوه درمان فیزیوتراپی :

پرسشی که همواره در جامعه و در بین مراجعین ما مطرح می شود این است که فیزیوتراپی چیست؟

و چه دردها ، اختلالات و بیماری هایی را درمان می کند؟

در اینجا می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم ، پس اول در جدول زیر بیماریهای قابل درمان با فیزیوتراپی را مشاهده فرمایید.

نواحی بدن ، دردها و اختلالات قابل درمان با فیزیوتراپی

حال که با بخشی از بیماریهای قابل درمان با فیزیوتراپی آشنا شدید در جدول پایین می توانید دستگاه هایی را که در این نحوه درمان  ( فیزیوتراپی )  از آنها برای تسکین درد و التهاب بافتها ، ترمیم و تصحیح عملکرد تاندون ها ، عضلات و مفاصل استفاده می کنیم و توضیحات آنها را در بخش مربوطه مشاهده فرمایید.

دستگاه های مورد استفاده در درمان فیزیوتراپی