فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟

فهرست مطالب مربوط به نحوه درمان فیزیوتراپی :

فیزیوتراپی چه بیماری هایی را درمان می کند؟

پرسشی که همواره در جامعه و در بین مراجعین ما مطرح می شود این است که فیزیوتراپی چیست؟

و چه دردها ، اختلالات و بیماری هایی را درمان می کند؟

در اینجا می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم پس اول در جدول زیر بیماریهای قابل درمان با فیزیوتراپی را مشاهده فرمایید.

حال که با بخشی از بیماریهای قابل درمان با فیزیوتراپی آشنا شدید در جدول پایین می توانید دستگاه هایی را که در این نحوه درمان  ( فیزیوتراپی )  از آنها برای تسکین درد و التهاب بافتها ، ترمیم و تصحیح عملکرد تاندون ها ، عضلات و مفاصل استفاده می کنیم و توضیحات آنها را در صفحه مربوطه مشاهده فرمایید.

دستگاه های مورد استفاده در درمان فیزیوتراپی