هزینه فیزیوتراپی

فهرست تغییرات تعرفه فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹ مورخ (۱۳۹۹/۱۱/۱۵)

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال۱۳۹۹

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۳۲۴۹۶۵۸۳۸۵ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶۸۰۰ ریال و جزء فنی ۴۶۷۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

تعدادمبلغ (ریال)توضیحات
یک ناحیه۱,۳۳۴,۸۲۰هر جلسه
دو ناحیه۱,۸۶۴,۵۰۰هر جلسه
سه ناحیه۲,۳۹۴,۱۸۰هر جلسه
چهار ناحیه۲,۹۲۳,۸۶۰هر جلسه

 

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در جلسه اول مبلغ ۱۵۸,۷۶۰ ریال بابت ارزیابی (کد ۹۰۱۶۲۰) به مبالغ فوق اضافه می گردد. در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه میگردد.

کد خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیح
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۹۴,۹۴۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۳۹۴,۹۴۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۳۶۸,۲۴۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱/۵۴۶۰,۳۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی و ماساژ ۱/۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲/۲۶۱۹,۰۶۰هرجلسه | هرناحیه

 

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۹

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۹۳۳/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۲۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۳۴۶,۳۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

بر اساس تمام این نکات هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عمومی شامل دستگاه های جریان الکتریکی ، مادون قرمز ، التراسوند و هات پک ،

برای یک ناحیه درمان با بیمه تامین اجتماعی  و سلامت جلسه ای ۶۱۱,۹۳۲ ریال و هزینه ارزیابی یک دوره درمانی ۱۵۸,۷۶۰ ریال میباشد.

هزینه درمان فیزیوتراپی بصورت آزاد به ازای یک جلسه مبلغ ۷۵۲,۱۰۰ ریال میباشد.

هزینه هر جلسه فیزیوتراپی عضلات کف لگن توسط دستگاه بیوفیدبک براساس نرخ مصوب سال ۹۹ مبلغ ۱۸۰هزار تومان میباشد.

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۲۴۱,۱۹۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۳۱۰,۴۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۱,۱۴۶,۲۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۷۹۹,۹۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۳۱۹,۹۶۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۹۹,۹۵۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۵۸,۷۱۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۳۷۳,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۹۴,۸۴۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات در منزل | هوم ویزیت | فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰هرجلسه

درصورت هرگونه ابهام در مورد هزینه ها و همچنین نیاز به آگاهی بیشتر و مشاوره تخصصی در زمینه

فیزیوتراپی ، انواع درمانها ، بیماری ها و همچنین سایر خدمات کلینیک میتوانید

از طریق راههای ارتباطی موجود در قسمت تماس با ما اقدام فرمایید.

از سایر بخشهای وب سایت ما دیدن فرمایید.
تعرفه هزینه های فیزیوتراپی قبل از سال ۱۳۹۹

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۸

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۷۶۲/ت ۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت

 در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۱۶,۸۰۰ ریال و جزء فنی ۲۷۷,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

جهت درمان در منزل به تعرفه آزاد مبلغ ۴۸۶۰۰ ریال کد  ۹۰۱۹۹۵ معادل k 25/2 اضافه میگردد.

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۲۰۳,۳۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۹۸۶,۰۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۷۰۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۲۸۳,۶۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۵۴,۵۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۵۰۵,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷Whole body vibration۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱,۲۰۲,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات در منزل ۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۳۹۷

 

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۵۵۳۰۳/۱۳۸۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ضریب ک تعرفه خدمات سلامت

 در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای معادل ۲۱۶۰۰۰ ریال و جزء فنی ۲۲۱۴۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

 

کد درمانشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰.۸۱۷,۵۵۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۲تمرین درمانی۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۲۱,۹۸۷هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۲۵CPM۱۲۱,۹۸۷هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۸۷,۴۸۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۶۵,۳۴۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱.۲۲۶,۱۳۶هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک لکتریکی ۱.۵۳۲,۶۷۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۴۷,۷۹۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱۱۵۰,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراتور۱.۷۵۳۸,۳۴۰هرجلسه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۹۸,۵۵۰هرجلسه/هرناحیه
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۱۰۹,۰۸۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و یا مانومتری۶.۵۱۴۱,۴۸۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۱۴۱,۴۸۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱۱۵۰,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵خدمات در منزل ۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.