قیمت فیزیوتراپی

سوالات متداول
کلینیک فیزیوتراپی آنا

هزینه فیزیوتراپی

هزینه فیزیوتراپی – تعرفه فیزیوتراپی – تعرفه هر جلسه فیزیوتراپی – هزینه هر جلسه فیزیوتراپی – قیمت فیزیوتراپی – قیمت هر جلسه فیزیوتراپی – قیمت فیزیوتراپی – هزینه فیزیوتراپی با لیزر – هزینه هر جلسه شاک ویو تراپی – قیمت هر جلسه فیزیوتراپی در تهران – هزینه فیزیوتراپی زانو – قیمت هر جلسه فیزیوتراپی در ایران – هزینه هر جلسه فیزیوتراپی گردن – نرخ فیزیوتراپی ۹۹ – هزینه هر جلسه لیزر پرتوان – قیمت هر جلسه فیزیوتراپی کمر – هزینه فیزیوتراپی شانه – هزینه فیزیوتراپی دیسک کمر – هزینه فیزیوتراپی مچ پا – هزینه فیزیوتراپی مچ دست – هزینه فیزیوتراپی زانو – هزینه هر جلسه مگنت تراپی

ادامه مطلب ...

محاسبه گر مبالغ فیزیوتراپی

محاسبه مبلغ فیزیوتراپی
انتخاب تعداد نواحی کد خدمت شرح اختصار در نسخه شرح درمان ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۰۰۱۳۰ Biofeedback آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵ ۲,۱۱۹,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۵ Pelvic Biofeedback+Emg آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG ۶.۵ ۲,۵۳۴,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۷ Neurofeedback نوروفیدبک ۶.۵ ۲,۵۳۴,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۲۵ Low-Power Laser لیزر کم توان ۱ ۵۳۳,۹۰۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵ CPM افزایش دامنه حرکتی با سی پی ام ۱ ۵۳۳,۹۰۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ Manual تکنیک های درمانی دستی ۱.۳ ۳۶۰,۱۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۴۵ مطابق محتوای کد مطابق محتوای کد ۱.۷ ۶۹۱,۱۰۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۴۶ Diathermy دیاترمی ۰.۸ ۴۰۵,۱۰۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ Mass ماساژ ۱.۳ ۳۶۰,۱۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۶۰ Hydrotherapy آب درمانی ۳.۵ ۱,۵۲۰,۰۰۰ هر جلسه ۲۰ دقیقه
۹۰۱۶۶۵ High Power Laser لیزر پر توان ۴ ۱,۸۴۲,۰۰۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰ Shock Wave شاک ویو ۴.۵ ۲,۱۶۴,۰۰۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵ Static Foot Scan اسکن استاتیک کف پا ۲.۵ ۱,۰۵۹,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۶ Dynamic & 3D Foot Scan اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۱,۱۹۸,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ Vibration ویبراسیون کل بدن ۱.۷۵ ۸۵۱,۷۵۰ هر جلسه
۹۰۱۶۸۰ Magnet مگنت ۳ ۱,۱۹۸,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۹۰ Tapping تیپینگ ۲.۲ ۷۹۲,۹۰۰ هر جلسه | هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰ Dry Needling درای نیدلینگ | سوزن خشک ۱.۲ ۴۷۹,۲۰۰ هر جلسه
۹۰۱۷۶۵ Dry Needling+Emg درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱.۵ ۵۹۹,۰۰۰ هر جلسه