مکانوتراپی چیست؟

مکانوتراپی چیست؟ فهرست مطالب مربوط به مکانوتراپی : تعریف مکانوتراپی مکانوتراپی یعنی ایجاد حرکات مکانیکی و به زبان ساده تر یعنی حرکت درمانی یا تمرین درمانی با کمک تجهیزات مکانیکی مکانوتراپی یک روش درمانی بسیار مهم در فیزیوتراپی است که فیزیوتراپیست با ایجاد و طراحی یک نوع حرکت یا تمرین توسط دستگاه ها و تجهیزات […]