قیمت فیزیوتراپی

محاسبه گر مبالغ فیزیوتراپی محاسبه مبلغ فیزیوتراپی انتخاب تعداد نواحی کد خدمت شرح اختصار در نسخه شرح درمان ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات ۹۰۰۱۳۰ Biofeedback آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵ ۲,۱۱۹,۰۰۰ هر جلسه ۹۰۰۱۳۵ Pelvic Biofeedback+Emg آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG ۶.۵ ۲,۵۳۴,۵۰۰ هر جلسه ۹۰۰۱۳۷ Neurofeedback نوروفیدبک […]